Vizyonumuz ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ 
Önce insan anlayışıyla halkıyla bütünleşen, toplumun her kesimine ayrımcılık gözetmeksizin hizmet veren,  hizmet üretiminde öncü, hayatı kolaylaştıran katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlik anlayışı ile hareket eden; kadın, çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan kültürel ve tarihsel zenginliğinden güç alan, halkın talep, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak hızlı ve güler yüzlü hizmet veren, bilgi ve iletişim kanallarını etkin kullanarak bilinçli ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum yaratma mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediyecilik anlayışına sahip merkez ilçe belediyesine aday ilçe belediyesi olmak. Yazıhan'ın tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel zenginlik ve değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve yenilenen bir ilçe olmak.

VİZYONUMUZ 

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü, huzur, yaşam kalitesi, ve gelişimlerine önem vererek onlardan güç alan; şeffaflık, dürüstlük, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet, hesap verebilirlik, katılımcılık ilkeleri çerçevesinde hareket eden; öncü, örnek, güçlü ve sosyal bir belediye olmak.

TEMEL İLKELERİMİZ 

Sürekli gelişim ve değişime açık olmak. Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak. Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık. Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet götürmek. Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış belediye olmak. Öğrenen ve kendini yenileyen belediyecilik. Kurum içi güçlü iletişim. Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı. Sosyal belediyecilik. Etik değerlere bağlılık

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik, Etkinlik ve verimlilik, Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, Katılımcılık, Adalet ve eşitlik, Çözüm odaklılık, Kalite