Yazı İşleri MüdürlüğüTüm Kararlar
Mali Hizmetler MüdürlüğüTüm Kararlar
Fen İşleri MüdürlüğüTüm Kararlar
İmar ve Şehircilik MüdürlüğüTüm Kararlar
Muhtarlık MüdürlüğüTüm Kararlar
Destek Hizmetleri MüdürlüğüTüm Kararlar
Basın Halkla İlişkiler MüdürlüğüTüm Kararlar
Zabıta AmirliğiTüm Kararlar