YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Hakkında

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesinde sayılan birimlerin başında gelen Yazı İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürü’ne bağlı olarak görev yapan “Kararlar Birimi”, “Evrak Kayıt Birimi” ve “Nikah İşleri Birimi” olmak üzere 3 ana birimden oluşmaktadır.

http://besiktas.bel.tr/Resimler/image/temelgorev.jpg
  

• Belediye meclisinin, encümenin ve ihtisas komisyonlarının işlemlerini yürütmek,
• Belediyeye gelen yazıların evrak yönetiminde kayıt ve havale sürecini Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) uygun şekilde yürütmek,
• Belediyeden giden yazıların evrak yönetiminde kayıt ve ilgililerine teslimat sürecini EBYS’ye uygun şekilde yürütmek,

• Memur , İşçi , İş-KUR, Sözleşmeli personellerin Maaş, Emekli Keseneği ve SGK İş ve İşlemlerini yapmak,
• Evlendirme işlemlerini yürütmek,
• Mevzuatın öngördüğü kurul ve komisyon toplantılarını yürüterek görev, yetki ve sorumluluk kapsamındaki konularda alınan kararların uygulanmasını takip etmek Yazı İşleri Müdürlüğü’nün başlıca görevleri arasında yer almaktadır.


 

T.C.

YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)

1

Gelen - Giden Evrak Kaydı

Kurumlardan ve Müdürlüklerden Gelen Yazılar

Aynı gün
içerisinde

2

Meclis Kararı

İlgili Müdürlükten yazı ve ekleri

Kesinleşme 5 gün Mülki Amire Teslimi 7 gün

3

Meclis ve Encümen karar örneği verilmesi.

Başvuru Dilekçesi (T.C.Kimlik No’lu)

1 Saat

4

Encümen Kararı

İlgili Müdürlükten Yazı ve Ekleri

1 Hafta

5

Encümen karar örneği verilmesi.

Başvuru Dilekçesi (T.C.Kimlik No’lu)

1 Saat

6

Dilekçenin Müdürlüklere dağılımı

Kurum veya kuruluşlardan gelen resmi yazışma evrakları.

Gerçek veya tüzel kişilerce belediye başkanlığına yazılan dilekçe.

Aynı gün
içerisinde

7

Encümene Havale

 Çeşitli Birimlerce Gönderilen Yazıların Encümene Havalesi

30 Dakikadan az 

8

CİMER

Cumhurbaşkanlığı  İletişim  Merkezi

5 gün

9

KEP HİZMETLERİ

KEP Üzerinden Gelen Evraklara İşlem Yapmak

Aynı Gün İçerisinde

10

Evlendirme (Nikah İş ve İşlemleri)

Sağlık Raporu,

Kimlik Fotokopileri,

4 Adet Fotoğraf,

Evlenme Ehliyet Belgesi (Memurluğumuzca)

2 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                    İkinci Müracaat Yeri  :

İsim                       : Süleyman YAMAN                                   İsim                             : Nevzat ÖZTÜRK                
Unvan                   : Yazı İşleri Müdür V.                                 Unvan                       : Belediye Başkanı   
Adres                    : Gayret Mahallesi   Demokrasi Cad. NO :4    Yazıhan Belediyesi
Tel.                        : 0 (422) 751 40 54                                      Tel                               : 0 (422) 751 40 54
Faks                      : 0 (422) 751 40 84                                     Faks                           :0 (422) 751 40 84

                                                                                                                                                                                                                                        

Birim Haberleri

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.