Benim Toprağım Yazıhan '' Yazıhan'da Tarımsal Planlama'' Paneli

11 Nisan 2017 11:22
11 Nisan 2017 11:22
Yazıhan SODES Salonu
Tamamlandı

Yazıhan Belediye Başkanlığı tarafından Benim Toprağım Yazıhan adlı '' Yazıhan'da Tarımsal Planlama'' Paneli düzenlendi.

 

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki panel düzenlendi. Sabah yapılan panel soru cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Yazıhan İlçe Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda üretici vatandaş katıldı.

Başkan Öztürk ; altı ay süre içerisinde beş defa toplantı düzenledik. Düzenlenen toplantılarda  toprak yapısı ve bitki deseni ile ilgili ne yapılabilir  çiftçilerimiz, köylülerimiz, üreticilerimiz olmak üzere, bilimsel manada Rektörlüğümüzle, Üniversitemizle, Ziraat Fakültemizle ve Meslek Yüksek Okulumuzla, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla, TKDK İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlığımızla, İl ve İlçedeki kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hep birlikte Yazıhan için tarımsal planlama konusunda ne yapılabilir ile ilgili belediyemiz tarafından  panel düzenlendi.

Panel açılış konuşmasında Başkan Öztürk'' Su, canlıların yaşaması için hayati öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Eski çağlardan günümüze kadar medeniyetin beşiği olarak adlandırılan bölgeler her zaman su havzalarının yakınında kurulmuş, medeniyetler suyun hayat verdiği topraklarla yeşermiştir. Tarih boyunca sulardan yararlanma imkanı bulan toplumlar dönemlerinin en ileri medeniyetlerini kurmuşlar bulamayanlar ise yurtlarını terk edip göç etmek zorunda kalmışlardır.

 Ancak, yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık binde 3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Dünya nüfusunun % 40’ ını oluşturan 80 ülkenin şimdiden su sıkıntısı çektiği görülmektedir. Dünya nüfusunun, 2025’ te 8 milyar olacağı tahmin edilmektedir.  Dolayısı ile gıda yeterliliği ve güvenliği, dünyanın yakın gelecekteki en önemli sorunları arasında olacağı düşünülmektedir. İnsanların, temel gıda ihtiyaçlarının güvenli biçimde karşılanması özellikle tarımsal üretimin ve sulanan alanların arttırılmasına bağlıdır. Suyun bilinçsiz, programsız ve kayıt dışı kullanılması yer altı su kaynaklarını tüketmektedir. Diğer ekosistemleri kirletmekte, ayrıca sulu tarımda bir çok çevresel sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Yenilenebilir bir doğal kaynak sayılan su, bu özelliğini kaybetme noktasına gelebilmektedir. Bizler dünya ölçeğinde su ve gıda ile ilgili problemleri bildiğimiz halde, kayıtsız kalmamız beklenemezdi. İlçemizde 120.000 dönüm alanın suyla yeni buluşması İlçemiz, İlimiz, ve Ülkemiz için önemli bir olay, dolayısı ile kıt olan suyumuzu toprağımızın her metre karesinde en verimli ürünle nasıl buluştururuz, bitki deseni nasıl oluştururuz çabası içerisindeyiz. İşte bu çalışma, çiftçilerimiz ve Yazıhan’ımız için önümüzdeki süreçte bizlere ışık tutacaktır.'' dedi

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.