Tarihçe

Malatya’ya 40 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 618 km2, toplam nüfus 13.452’dir.

Malatya’ya 40 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 618 km2, toplam nüfus 13.452’dir. Yazıhan’ın ilkçağlardan itibaren çeşitli toplulukların yerleşmelerine sahne olduğu, M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıla arasında güncelliği korumuş olan İpek Yolu – Bakır Yolu`nu kullanan kervanların geçtiği bu yol güzergâhında İpek Yolu- Bakır Yolu kervanlarının konakladığı Suriye - Malatya, Gürün - Kayseri, Hekimhan-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır. Buzluk Köyü’nde bulunan mağaralar bunu göstermektedir. Osmanlı döneminde ise Sultan III. Murat Han, Yazıhan`ın 10 km güneyinde kendi adıyla anılan “Sultan Murat Han Kervansarayı`nı İran Seferleri sırasında 1593 inşa ettirmiştir. Bu yol üzerinde bulunan Kırkgöz Köprüsü`de XV-XVI. Yüzyılda Osmanlılar tarafından yapılmış olup, Karakaya Baraj Gölü suları altında kalmıştır.

Yazıhan İlçesi’nin Cumhuriyet Dönemi tarihçesi 1936 yılında başlamış olup, buraya gelen aşiretler arazinin düz (ova) olması sebebiyle ve “ Sultan Murat Han “ adına izafeten konakladıkları ve bu ovaya “ YAZIHAN “ adını vermiştir. 1928 yılında bu bölgede demiryolu inşaatı başlamış ve 1936 yılında tamamlanmıştır.  İlçenin yerleştiği alanda demiryolu istasyonu kurulmuştur. Kuzey batıda yaklaşık 3 km uzaklıktaki Fethiye köyünde yaşayanların buraya yerleşmesi için bucak merkezi Fethiye`den alınıp 1940 yılında Yazıhan`a taşınmış ve imar faaliyetleri başlatılarak tarım ve konut için toprak dağıtımı yapılmış. Ancak Fethiyeliler buraya taşınmamış, daha çok Arguvan, Hekimhan, Arapgir ve Sivas`ın Kangal İlçelerinin köylerinden ve özellikle 3 km uzaklıktaki Gövük köyünden gelenler İlçe halkını oluşturmuşlardır

Yazıhan 09.05.1990 tarih ve 3644 sayılı Kanunla İlçe olurken, 28 köy ve 59 mezra ilçeye bağlanmıştır. İlçe 610 km2`lik alana sahiptir. 6447 Sayılı Kanun ile değişen 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. Maddesinin 1. fıkrası gereği Tüzel kişiliği sona eren belediye ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.